PRIVACYBELEID

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook Gymnastiek Vereniging Koudekerke (GVK) moet voldoen aan deze wetgeving en heeft hiervoor een Privacy Policy opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe wij als vereniging met uw persoons-gegevens om gaan en wat uw rechten zijn. Het Privacy protocol van GVK is hier te lezen.

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

Voor leden van Gymnastiekvereniging Koudekerke zijn onze algemene lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing.

VERTROUWENSPERSOON

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De gedragsregels zijn omschreven in het Aanname beleid vrijwilligers

 

 

Als preventieve maatregel heeft het bestuur besloten dat alle volwassen vrijwilligers die met jeugdleden (gaan) werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert om te werken met minderjarigen. Het beleid van GVK omtrent de VOG is na te lezen in het besluit Verklaring Omtrent Gedrag.

TURNPAKJES

GVK heeft een verenigingspakje voor alle groepen recreatief turnen. Deze pakjes zijn te bestellen via de leiding of via gvkoudekerke@live.nl. De kosten van de pakjes zijn €40,- voor kindermaten en €42,50 voor volwassen maten.
Paspakjes zijn op aanvraag aanwezig in de les.