AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook Gymnastiek Vereniging Koudekerke (GVK) moet voldoen aan deze wetgeving en heeft hiervoor een Privacy Policy opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe wij als vereniging met uw persoons-gegevens om gaan en wat uw rechten zijn. Het Privacy protocol van GVK is hier te lezen.